Sonnevelt Opleidingen schreef een informatief stukje.

Massage als remedie tegen depressie

 Massage kan een goede remedie tegen depressie zijn, zo blijkt uit steeds meer onderzoeken. Een goede massage blijkt angst én depressie te kunnen verminderen. Het hangt er wel vanaf hoe de massage wordt gegeven en of de relatie met de therapeut goed is, zo concludeerden Amerikaanse wetenschappers (Moyer, Rounds & Hannum, 2008).

Depressie

Steeds meer mensen krijgen in hun leven te maken met een depressie. Depressie kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven van een patiënt, doordat het zorgt voor lusteloosheid en allerlei lichamelijke klachten. De oorzaak van depressie is niet bekend. Er lijkt een erfelijke basis voor te zijn, maar ook omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van depressie. Zo zijn traumatische en emotionele ervaringen uit het verleden grote risicofactoren voor het ontstaan van depressie.
Behandelingen voor depressie zijn er wel, maar het effect hiervan is per patiënt verschillend. Zo hebben sommige patiënten baat bij antidepressiva, terwijl bij anderen gesprekken in de vorm van psychotherapie goed lijken te helpen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen op zoek gaan naar alternatieve therapieën tegen depressie. Eén van die alternatieven is massagetherapie.

Massage als alternatieve therapie

Relaxed woman receiving a back massage

 

 

 

 

 

Massage tegen depressie werd lange tijd gezien als een alternatieve therapie, waar je weinig aandacht aan moest schenken en niet te veel vertrouwen in moest hebben. Hoewel al jarenlang veel mensen erbij zweren, bleef de massage als remedie tegen angst en depressie lange tijd in een hoekje weggeduwd worden. De gangbare therapie tegen angst en depressie is steeds psychotherapie geweest. Daarbij draait het vooral om het praten over de problemen. Onderzoek toonde al aan dat deze vorm van therapie vooral effectief is als er een goede therapeutische relatie is tussen therapeut en cliënt.

Stille massage en een goede band

In een onderzoek naar het effect van massage op depressie, verdeelden deze onderzoekers dertig proefpersonen random over twee groepen. Alle proefpersonen kregen gedurende een periode van vijf weken wekelijks een massage van een uur. De proefpersonen hadden alle sessies dezelfde therapeut. Bij de ene groep praatte de therapeut met de cliënt, bij de andere groep hield de therapeut zich zoveel mogelijk stil. De psychologische klachten werden van te voren, direct na de behandeling en in de maand daarna gemeten met behulp van standaardvragenlijsten.
Uit het onderzoek bleek dat een massage zonder spreken, waarbij er wel een goede therapeut-patiënt relatie is, een sterke en relatief duurzame afname van angst en depressie veroorzaakt. Die goede relatie tussen therapeut en patiënt is ook bij psychotherapeutische gesprekken belangrijk. Bijzonder is dat bij de massage een gesprek het effect juist kan verminderen.

Massage helpt herstellen van stress

Waarom massage helpt tegen depressie en angst is niet aangetoond. Er zijn echter wel allerlei theorieën over. Zo is bekend dat massage het parasympatisch gedeelte van het autonoom zenuwstelsel kan beïnvloeden: het deel dat het lichaam helpt om te herstellen en tot rust te komen. Juist als dit deel van het zenuwstelsel actief is, worden de effecten van stress en spanning in het lichaam hersteld. Depressie kan ontstaan als er teveel spanning en stress is, terwijl het lichaam niet voldoende tot rust komt. Door, met behulp van massage, dit parasympatische deel van het zenuwstelsel te stimuleren en zo het lichaam te helpen te herstellen van stresssymptomen, kan massage een goede remedie tegen depressie zijn.

Knuffelhormoon

Een andere reden waarom massage zou kunnen helpen tegen stress, is dat aanraking zorgt voor het aanmaken van het knuffelhormoon oxytocine. Dit hormoon zorgt voor een gevoel van geborgenheid en geeft rust. Ook die gevoelens helpen om je gelukkig te voelen en de effecten van stress op het lichaam te verminderen. Dit zou kunnen verklaren waarom een goede band tussen de therapeut en de patiënt zo belangrijk is. Oxytocine wordt namelijk alleen aangemaakt als de aanraking als liefdevol en vertrouwd wordt ervaren.

Fysieke klachten

Massage heeft ook effect op de fysieke gevolgen van angst, stress en depressie. Het lichaam bouwt vaak spanning op. Massage kan de spieren helpen te ontspannen, helpt de ademhaling dieper te maken, waardoor meer afvalstoffen uit het lichaam verwijderd kunnen worden en de aanvoer van voedingsstoffen wordt verhoogd. Massage verbeterd bovendien de bloedsomloop, waardoor de celstofwisseling verbetert. Zo zorgt massage niet alleen voor meer rust en een geluksgevoel, maar kan het ook daadwerkelijk de lichamelijke gesteldheid van een patiënt met depressie verbeteren. Het lost het probleem misschien niet direct helemaal op, maar kan een patiënt tijdelijk zich beter laten voelen, waardoor die meer energie heeft om aan zichzelf te werken en de problemen onder ogen te zien.

Bron:

Sonnevelt Opleidingen